Védská meditace přináší zklidnění mysli a odpočinek tělu. Ke zklidnění mysli používá nástroj, tzv. mantru. Slovo mantra bývá v dnešní společnosti často používáno pro označení něčeho, co mantrou ve svém původním významu není. Mantra pochází ze sanskrtu a jednoduše řečeno znamená nástroj či prostředek pro mysl. Mantry používané ve védské meditaci nemají žádný význam. Jsou to pouhé zvuky, které jsou krátké, snadno zapamatovatelné a mysli příjemné.

Mantra také znamená zvuk, jehož účinek je znám. Ty, které se při védské meditaci používají, jsou tisíce let staré. Světu je předali dávní mudrcové, zvaní rišijové, kteří se zabývali zkoumáním lidského vědomí. Pochopili tehdy, že určité zvuky mají na lidskou mysl zcela konkrétní účinek. Manter existuje nespočet a sloužily k různým účelům – některé jako příprava před bojem, jiné k porodu, jiné ke zklidnění.

Mantru dostává každý účastník kurzu védské meditace individuálně na první lekci kurzu. Mantru vybírá učitel žákovi na základě jednoduchého dotazníku. Výběr mantry je tedy mechanický, nikoli intuitivní. Pokud by šel člověk do kurzu kdekoliv jinde na světě k jinému učiteli védské meditace, dostal by tutéž mantru, za předpokladu, že by dotazník vyplnil stejně.

Mantry, které používá technika védské meditace, mají zklidňující účinek na lidskou mysl a mantra se při meditaci neříká ani nezpívá, jenom si ji myslíme v duchu.  Když meditujeme, není zvenku nic poznat. Pohodlně sedíme s opřenými zády, máme zavřené oči a proces meditace přináší mentální zklidnění a fyzický odpočinek.

Chci se naučit meditovat.