Přidávám pár fotografií z posledních let.

Děkuji za ně Janě Bergerové, Pavlu Ovsíkovi a Nile.