Jóga nidra pro děti – vysvětlení a pokyny k praxi

Jóga nidra je staletími ověřená relaxační technika, která navozuje hluboké uvolnění těla a mysli.

Praxi jóga nidry lze speciálně upravit tak, aby byla vhodná k poslechu i pro děti.

Stejně jako my dospělí, i děti mohou mít různé své starosti a strasti. Mohou se něčeho bát, být úzkostlivé nebo naopak vzteklé, špatně usínat nebo se v noci budit, mít trému ve škole nebo potíže se svými vrstevníky nebo mohou mít různé zdravotní obtíže.

Ať už děti trápí cokoliv, stres jim způsobuje napětí v těle a emocionální výkyvy, které nebývají příjemné ani jim samotným ani jejich okolí. Stejně jako dospělým, i dětem dělá moc dobře, pokud si umějí odpočinout, zklidnit se a načerpat sílu a nadhled.

Dětská jóga nidra je postavena na stejném principu jako dospělá, tedy na systematickém vnímání jednotlivých částí těla. Je upravená tak, aby byla dětem srozumitelná a aby byla přiměřeně dlouhá. Zatímco dospělí potřebují k úspěšné relaxaci patnáct až dvacet minut, dětem stačí pět až patnáct.

Dospělým se doporučuje při relaxaci ležet v leže na zádech, děti si mohou lehnout jakkoli je jim to příjemné. Některé leží na zádech rády, jiné děti dávají přednost lehu na břiše.

Části těla, které mají děti se zavřenýma očima vnímat, jsou popisovány jednoduše. Na konci jóga nidry jsou děti zvané ke krátké vizualizaci, která jim nabízí možnost vytvořit si vnitřní bezpečné obrazy. Děti tak mají vlastní nástroj k tomu, aby mohly prožívat pocity klidu, uvolnění, posílení a bezpečí.

Nahrávka je vhodná pro školní děti, ale ze zkušenosti vím, že často vyhovuje i dětem předškolního věku.

Nahrávku si je možné pořídit zde: https://www.vedskameditace.cz/joga-nidra-pro-deti

 

Upozornění: Jóga nidra je relaxační technika, která se provádí vleže se zavřenýma očima. Nahrávku tedy není možné poslouchat při provádění jakékoliv jiné činnosti. Jóga nidra se neprovádí u osob trpících depresí nebo schizofrenií. Pokud si nejste jisti, zda je pro vaše dítě tato technika vhodná, konzultujte, prosím, svého dětského lékaře. Autorka nahrávky nenese žádnou odpovědnost za její nevhodné použití. Tato nahrávka je určena pouze k soukromému užití v domácích podmínkách. Jakákoliv jiná forma prezentace či veřejná produkce je možná pouze s písemným souhlasem autorky.