Této meditační technice – védská meditace – se říká védská, protože vychází z tradice indických véd, prastarých spisů zaznamenávajících nejdávnější učení na světě.  Z véd pochází také u nás známější ajurvéda, celostní nauka o životě a zdraví. Přestože technika védské meditace pochází z Indie, neznamená to, že se jedná o indické vědění. Je to metoda univerzální, která funguje kdekoli na světě. Je to jako s teorií relativity – ta přeci také neplatí pouze v Německu jen proto, že Albert Einstein byl Němec. Indii vděčíme za to, že se tato více než 5 000 let stará metoda dochovala až do dnešních dnů, ale nemá nic společného s žádným indickým náboženským nebo společenským systémem. Je to prostě nástroj.

Od pradávna se předávala ústně z učitele na žáka, z učitele na žáka, z učitele na žáka… A tak je tomu dodnes. Technika nebyla zaznamenána v žádném textu a ani dnes o ní není mnoho napsáno. Učitelé védské meditace ctí ústní tradici a techniku i nadále předávají svým žákům ústně. Stejně tak při výcviku budoucích učitelů nedostávají adepti žádné písemné texty, vše si musejí poslechnout z úst svého učitele.

Zklidnění mysli

Védská meditace využívá přirozeného fungování lidské mysli, která se během procesu meditace zklidňuje. Klidnější mysl způsobuje, že se zklidňuje i tělo. Tyto fyziologické zákonitosti jsou všem lidem společné, bez ohledu na věk, vzdělání, společenské postavení či zdravotní stav.

Meditace a další techniky, které k nám přišly z východu, bývají často opředeny ezoterickým hávem. Mnoho lidí si myslí, že aby mohli meditovat, musejí upravit svůj stávající životní styl – stát se vegetariány, cvičit jógu, vzdát se alkoholu, atd. V případě védské meditace to však neplatí. Techniku může provádět každý, kdo je schopen sedět, zavřít oči a v duchu si myslet jednoduchý zvuk, kterému říkáme mantra. Je tedy nepodstatné, zda bydlíme v garsonce, v paneláku či ve vile na Ořechovce, zda máme základní školu nebo doktorát, zda jsme vrcholoví sportovci nebo naše zdraví pokulhává a zda jíme či nejíme maso. Technika védské meditace nás nechce přetvářet v mnichy. Dodává naší mysli klid a tělu odpočinek, abychom ve svém stávajícím životě byli spokojenější.

Chci se naučit meditovat.