Pro všechny, kteří absolvovali kurz védské meditace u mne nebo mého pana učitele Tima Mitchela, nabízíme mimořádný vzdělávací online seminář Síla řeči, který je k dispozici ze záznamu na zoomu.

Lidská řeč stojí na špici evoluce a slouží nejen jako nástroj mezilidské komunikace, ale také jako nástroj tvoření.

Na pracovní pohovor bychom si patrně neoblékli staré, ušmudlané a roztrhané šaty. Naši řeč můžeme chápat jako oblečení. Ošacení, které hovoří o našem záměru.

Ruku na srdce, mluvíme vždy jasně, pravdivě, srozumitelně a vlídně? Nebo je náš jazyk někdy ušmudlaný a potrhaný?

Řečí můžeme svou realitu tvořit a přitahovat do svého života takové prožitky, jaké si skutečně přejeme. Většinou zcela nevědomky můžeme svou řečí také bořit a zvát k sobě zkušenosti, o které ve skutečnosti vůbec nestojíme! Pojďme používat řeč v jejím nejvyšším možném potenciálu.

V kurzu se dozvíte:
 jaké jsou zákonitosti mezi myšlením, řečí a skutečností
– jaké přežité zlozvyky v řeči většinou máme a jak se jich zbavit
– co se děje, jsme-li ve své mluvě sarkastičtí
– jak hovořit s lidmi, když komunikace vázne a nedaří se nám najít společnou řeč
– jak řešit situace, kdy je komunikace s druhými negativní či urážlivá
– jak svou řečí tvořit to, co si pro sebe opravdu přejeme

Seminář má čtyři lekce po dvou hodinách v angličtině s překladem do češtiny a stojí 3300 kč.

Pokud byste si ho přáli zakoupit, prosím, kontaktujte mne. Děkuji, Tereza.